02832898654-9
info@ziaranmeat.ir

سن کشتار انواع گاوها:

شما اینجا هستید: صفحه اصلی مقالات سن کشتار انواع گاوها:
۱۸ آذر
۱۳۹۸

رشد و نمو گاو و گوساله به مقدار زیادی بستگی به کیفیت و میزان تغذیه دارد. دام ها بر حسب نژاد، نحوه پرورش و مرحله تولید در سنین مختلفی بشرح زیر پروار شده و به بازار فرستاده می شوند

الف) سن ۳ تا ۵ ماهگی برای گوساله های شیری (شیر خوار)
ب) سن ۸ تا ۱۲ ماهگی برای گوساله های نر جوانی که بلافاصله بعد از شیر گرفتن پروار می شوند.
ج) سن ۲۴ تا ۳۰ ماهگی برای گوساله هایی که ابتدا خوب تغذیه شده اند و در زمستان از کیفیت تغذیه آنها کاسته شده است.
د) سن ۳ تا ۴ سالگی برای گاوهایی که در مراتع تغذیه می شود.
ه) دام های خذفی که به وسیله ماده گاوهای جوان تر جانشین می شوند.

بدون دیدگاه

امکان قرار دادن دیدگاه وجود ندارد.

کانال تلگرام شرکت